برنامه افتتاحیه هفته جهانی کارآفرینی 1397

آغاز پذیرش و ثبت نام                   8:00
خوش آمدگویی و آغاز همایش (مجری ) 8:30 الی : 9:00
سخنرانی جناب آقای دکتر زالی رئیس دانشکده کارآفرینی 9 الی : 9:15
سخنرانی وزیر محترم کار 9:15 الی 9:30
جناب آقای جهرمی (وزیر محترم ارتباطات ) 9:30 الی 9:45
سخنرانی آقای دکتر عیسی منصوری ( وزارت کار ) 9:45 الی :10
سخنرانی جناب آقای مهندس فنایی مدیرعامل الکترو کویر یزد 10 الی 10:15
پذیرایی میان وعده 1 10:30 الی 11:00
سخنرانی جناب آقای مهندس انصاری ( رهبر کارآفرین و مدیرعامل

 شرکت کیسون )

11:00 الی :11:30
سخنرانی آقای دکتر محسنی پیک برتر 11:30 الی 11:35
سخنرانی جناب آقای محمد ابوالحسنی ( دیرین دیرین ) 11:35 الی 12:05
پنل گفتگو دکتر شاهین فاطمی ( چرم درسا ) ، مهندس بهروز فروتن

 ( صنایع غذایی بهروز)  

12:05 الی 13
پذیرایی ناهار 13 الی 14
سخنرانی آقای حامد توفیقی شرکت کاله 14 الی 14:30
سخنرانی آقای هادی ملک (  اقامت 24) 14:30 الی 15
سخنرانی آقای وحید خسروی (  ایده پردازان ) 15 الی 15:30
تدپنل کارآفرینی :

سخنرانی آقای احمدی (ایوند)

سخنرانی محمد رشیدی ( فرانش)  

سخنرانی خانم نغمه عقیلی (استاد سلام)

سخنرانی جعفر محمدی ( مهربانه )

سخنرانی احسان رزازی ( نواک )

15:30 الی 16:40

 

پذیرایی عصرانه (2) 16:40 الی 17
پنل گفتگو- شکوری آپارات و  خانم نازنین دانشور تخفیفان 17 الی 17:30
معرفی برترین کارآفرینان سال 97 17:30 الی 18:00
اختتامیه همایش  

برنامه افتتاحیه هفته جهانی کارآفرینی 1397