محسن برزگر خلیلی

– دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

– مدرس و مشاور کسب و کار

– عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینان برتر کشور

– داور ملی جشنواره کارآفرینان برتر کشور

– مدرس دوره های MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

– مدرس دوره های BLS دانشگاه شریف

– مدرس دوره های MBA سلامت دانشگاه شهید بهشتی

– مدرس دوره های MBA ‌و DBA در دانشگاه خوارزمی

– مدرس دوره های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه ها، کارخانه ها و سازمان ها

– مشاور بازاریابی در شرکت ها و سازمان ها

– مشاور در زمینه راه اندازی کسب و کارها

– موسس ۵ مجموعه آموزشی با رویکرد خلاقیت و کارآفرینی

– موسس کارخانه تولید استندهای محصول thefit