به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می رساند کانون دانش آموختگان دانشکده با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی در نظر دارد سومین جشن دانش آموختگی را پنج شنبه 09 آذر ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار نماید . از علاقه مندان به شرکت در این جشن خواهشمند است  جهت ثبت نام به برگه ثبت نام سومین جشن دانش آموختگی مراجعه نمایند . هزینه ثبت نام دانش آموختگان هر نفر 85000 تومان و به ازا هر نفر همراه 25000 تومان می باشد .

  • به دلیل اولویت حضور دانش آموختگان در حال حاضر ثبت نام تنها با یک همراه امکان پذیر می باشد.
  •  جهت ثبت نام به برگه ثبت نام سومین جشن دانش آموختگی مراجعه نمایید.


“سومین جشن دانش آموختگان کار آفرینی دانشگاه تهران” is locked
سومین جشن دانش آموختگان کار آفرینی دانشگاه تهران

بالا