درباره ما

درباره کانون دانش آموختگان کارآفرینی

كانون دانش آموختگان دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران تلاش در جهت تحقق آرمان های زیر را تعهد خود می‌داند:
1- مركز ارتباط و پیوند میان دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران با ارائه مناسب‌ترین برنامه‌های علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده‌هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشكده کارآفرینی ، به نحوی كه به عنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشكده و دانش‌آموختگان آن در جامعه شناخته شود.

2- ركن معتبر و پیش‌گام اعتلای کارآفرینان وتوسعه نظام‌ها و تشكل‌های کارآفرینی كشور

3- كارشناس ، پیشرو و مؤثر و از اركان برجسته تصمیم‌سازی در فرایند شكوفائی صنعت
1- گرد هم آوري دانش آموختگان كارآفريني و كارآفرينان به جهت استفاده از تجربيات و تخصص آنها
2- نقش هدايتي، نظارتي و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه هاي توسعه اي در زمينه كارآفريني
3- نقش هدايتي، نظارتي و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه هاي توسعه اي در زمينه كارآفريني

1- ساماندهی ایده های نوین
2- پرورش خلاقیت ها و استعدادها
3- تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی
4- دانش محوری
5- بهره گیری از تخصص های متفاوت در ارائه خدمات

  • ساماندهی ایده های نوین
  • پرورش خلاقیت ها و استعدادها
  • تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی
  • دانش محوری
  • بهره گیری از تخصص های متفاوت در ارائه خدمات
بالا