معرفی خدمات ما


اطلاعیه ها و اخبار کانون


  • رویداد کارآفرین شو

    کارآفرین شو یک رویداد تجربی و شبکه سازی است که به جهت شناسایی و معرفی کارآفرینان و بنیانگذاران استارتاپ و تقویت روابط کاری آنان در جامعه برگزار می شود.

  • کامیتاپ 10 (دورهمی کارآفرینی)

    برای کارآفرین شدن در ایران بهترین گزینه برای الگوبرداری، رهبران کارآفرینی و کارآفرینانی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این مرزوبوم اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده‌اند، ولی متأسفانه کارآفرینان در جامعه فرصت...

  • کامیتاپ ۹ (دورهمی کارآفرینی)

    برای کارآفرین شدن در ایران بهترین گزینه برای الگوبرداری، رهبران کارآفرینی و کارآفرینانی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این مرزوبوم اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده‌اند، ولی متأسفانه کارآفرینان در جامعه فرصت کمی برای انتقال تجارب خوددارند...

مقالات و تازه های کسب و کار