اردو

دانشجویان دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

سفر

دانشجویان دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

سفر

دانشجویان دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

قبلی
بعد

ثبت نام کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA

کانون دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری دوره "تحلیل رفتار متقابل (TA)" می نماید. این دوره از ۱۹ بهمن ماه ۹۵ روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به مدت ۲۴ ساعت در دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد.

ارائه خدمات آموزشی حضوری و مجازی به کلیه فـارغ التحصیلان و علاقه مندان به حوزه کارآفـرینی

خدمات مشاوره در کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

خدمات گردشگری در کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

خدمات کاریابی در کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعیه ها و اخبار کانون

بالا